Kontakt

WAGGA spol. s r.o.

Holenderska 45A
54-404 Wroclaw
VAT: PL5263305946

Słowacja:
Odorín 30
053 22 Odorín
IČO: 52539733